Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

3264459

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Informacja

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. (TFPK) został powołany uchwałą nr 4091/2002-Rady-Miasta Torunia z dnia 6 czerwca 2002 r., jako jeden ze sposobów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i promowania aktywności gospodarczej.

Celem działania spółki jest wspieranie rozwoju lokalnego poprzez udzielanie poręczeń kredytowych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz podmiotom ekonomii społecznej (PES) mającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. O poręczenie TFPK mogą ubiegać się również nowo powstające firmy, tzw. Start Upy, które z uwagi na brak historii kredytowej oraz stosownych zabezpieczeń oczekiwanych przez banki, wymagają wsparcia w sposób szczególny.

Poza działalnością poręczeniową, Fundusz prowadzi doradztwo finansowe w zakresie działalności gospodarczej oraz jest organizatorem bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców z Torunia i regionu.

TFPK ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki oraz leasing, z uwzględnieniem różnorodności tych instrumentów. Tak więc poręczeniem Funduszu mogą zostać objęte kredyty i pożyczki inwestycyjne oraz obrotowe, a także leasing operacyjny, finansowy i zwrotny.

Poręczenia Funduszu udzielane są w wysokości do 80% wartości kredytu, pożyczki, leasingu, nie więcej jednak niż 800 tys. zł. Poręczenie ma charakter terminowy i przyznawane jest na czas trwania zobowiązania, nie dłuższy niż 63 miesiące. Wniosek o poręczenie rozpatrywany jest bezpłatnie, a decyzja o zaangażowaniu TFPK w dane przedsięwzięcie zapada w ciągu 7 dni roboczych.

Poręczenia TFPK mogą być udzielane w przedmiocie finansowania przeznaczonego na, np.:

  • zakup, leasing środków trwałych lub wyposażenia,
  • zakup materiałów, surowców do produkcji lub usług,
  • wydatki inwestycyjne obejmujących koszty budowy i remontów,
  • bieżącej działalności, w tym również wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy.

Kierując się zasadą kreowania postaw przedsiębiorczych, Toruński Fundusz wspiera rozwój lokalnych firm niezależnie od branży, w której działają. Wniosek o poręczenie TFPK mogą złożyć wszyscy przedsiębiorcy (MŚP) poszukujący skutecznych zabezpieczeń zaciąganych zobowiązań. Projekty proekologiczne oraz generujące nowe miejsca pracy mogą liczyć na dodatkowe preferencje.

Usługi Funduszu charakteryzuje wysoka jakość, szybkość realizacji oraz największa dostępność na rynku. TFPK współpracuje z 18 instytucjami finansowymi, bankami oraz funduszami pożyczkowymi. Pełna ich lista znajduje się na: www.tfpk.pl.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych jest niekomercyjną instytucją otoczenia biznesu i pierwszym funduszem poręczeniowym w województwie kujawsko-pomorskim. Głównymi udziałowcami Funduszu są Gmina Miasto Toruń oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozostali udziałowcy to lokalne samorządy - powiaty i gminy z obszaru województwa, w tym Gmina Rypin, która współpracuje z TFPK w zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Kontakt:

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Kopernika 27; 87-100 Toruń
tel. 56 654 71 70; fax: 56 655 08 48
e-mail:fundusz@tfpk.pl
www.tfpk.pl

Film o TFPK: http://www.youtube.com/watch?v=x8Atf9zJRDw

 

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.30 - 15.30


 

 

drukuj (Informacja)

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.